Privacy is not terrorism

Primary tabs

On Tuesday 16th December, a large police operation took place in the Spanish State. Fourteen houses and social centres were raided in Barcelona, Sabadell, Manresa and Madrid; books, leaflets and IT material were seized; and eleven people were arrested and sent to the Audiència Nacional, a special court handling issues of "national interest", in Madrid. They are accused of incorporation, promotion, management and membership of a terrorist organisation. However, lawyers for the defence denounce a lack of transparency, saying that their clients have had to make statements without knowing what they are accused of [2]. "[They] speak of terrorism without specifying concrete criminal acts, or concrete individualised facts attributed to each of them.” [1] When challenged on this, Judge Bermúdez responded: "I am not investigating specific acts, I am investigating the organization, and the threat they might pose in the future" [1]; making this yet another case of apparently preventative arrests. Four of the detainees have been released, but the remaining seven have been jailed pending trial. The reasons given by the judge for their continued detention include the posession of certain books, "the production of publications and forms of communication”, and the fact that the defendants “used emails with extreme security measures, such as the server RISE UP.”[2]

There were several cases in the last decade where people were accused because of "conspiratorial behaviour". In Germany, in 2007, 4 people were arrested. One of them because he met with another suspect twice more than in the previous five months, leaving mobile phones at home for some meetings, and so on. [3]
Nearly the same thing happened in Austria in 2008 when 13 people were arrested. One reason was: they were using encrypted e-mail.
In both cases and in several others this kind of "conspiratorial behaviour" has been used as a reason to keep people in jail during the investigation period. In the eyes of investigators, every meeting/email/phonecall of which the contents are not known, is “conspiratorial.” The legitimate protection of the private sphere is criminalised and - in the eyes of state prosecutors - constitutes proof of terrorist organisation.

We are appalled that the use of our services - and privacy measures in general - is considered tantamount to terrorism. No one is a terrorist because of protecting ones privacy. In a world where our every move is monitored by state and corporate interests, the use of encryption is an essential self-defense towards maintaining personal integrity. As such, every email provider should enable "extreme security measures". We as hosting provider commit ourselves to protecting the data of our users in every way possible for us. We will not sell or hand out the data of our users. The state may thus think of us as supporting terrorism, but the only terror we see connecting the aforementioned cases is that of arbitrary repression aimed at those who do not want to voluntarily expose their private lives.

[1]: https://directa.cat/actualitat/pandora-empresonada
[2]: https://directa.cat/jutge-gomez-bermudez-envia-preso-set-de-onze-persone...
[3]: http://einstellung.so36.net/en/1363
[4]: http://antirep2008.org/?p=14&lang=en

Comments

See also the statement from riseup.net: https://help.riseup.net/en/security-not-a-crime

Dinsdag 16 december vond een grootschalige politieactie in Spanje. Veertien huizen en sociale centra zijn binnengevallen in Barcelona, Sabadell, Manresa en Madrid. Boeken, pamfletten en computermateriaal zijn in beslag genomen en elf mensen zijn gearresteerd en voorgeleid voor de Audiència Nacional, een speciale rechtbank voor zaken van 'nationaal belang' in Madrid. Zij worden beschuldigd van het recruteren, promotie, beheer en lidmaatschap van een terroristische organisatie. De advocaten van de verdediging laken echter een gebrek aan transparantie, hun cliënten zijn ondervraagd zonder te weten waar ze van beschuldigd werden [2]. "[They] speak of terrorism without specifying concrete criminal acts, or concrete individualised facts attributed to each of them.” [1] Hiermee geconfronteerd reageerde rechter Bermúdez: "I am not investigating specific acts, I am investigating the organization, and the threat they might pose in the future" [1]; waarmee deze zaak toegevoegd kan worden aan een reeks van preventieve arrestaties. Vier van de arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, maar de overige zeven verblijven in voorarrest in afwachting van hun rechtszaak. De redenen die door de rechter zijn gegeven voor de verlenging van hun voorarrest bestaan uit onder andere het bezit van specifieke boeken, "the production of publications and forms of communication”, en het feit dat de aangeklaagden gebruik hebben gemaakt van “extreme security measures, such as the server RISE UP.”[2]

In de afgelopen jaren hebben zich meerdere zaken voorgedaan waarbij mensen verdacht werden van "conspiratief gedrag”. In 2007 zijn in Duitsland vier mensen aangehouden. Een van hen omwille van het feit dat hij tweemaal vaker dan in de voorgaande vijf maanden met een andere verdachte had afgesproken, waarbij hij zijn mobiele telefoon thuis had gelaten. [3]
Een vergelijkbare zaak deed zich in 2008 in Oostenrijk voor toen dertien mensen werden gearresteerd. Een van de argumenten was: het gebruik van versleutelde e-mail.
In bovengenoemde zaken, en in verscheidene anderen, wordt dit zogenoemde "conspiratieve gedrag” als reden gebruikt om mensen lange tijd in gevangenschap te houden in afwachting van hun rechtszaak. In de ogen van de aanklagers is iedere afspraak, vergadering, e-mail of telefoongesprek waarvan de inhoud onbekend is "conspiratief”. De legitieme beveiliging van de persoonlijke sfeer wordt gecriminaliseerd en - in de ogen van de staat - gezien als bewijs voor terroristische organisatie.

Wij zijn verafschuwd door het feit dat het gebruik van onze diensten, en privacy maatregelen in het algemeen, gelijk worden gesteld met terrorisme. Niemand is een terrorist vanwege het beschermen van hun privacy. In een wereld waar al ons doen en laten in de gaten wordt gehouden door zowel de staat als het bedrijfsleven, is het gebruik van versleuteling een essentieel stuk zelfverdediging voor het behoud van persoonlijke integriteit. Iedere e-mail provider zou dan ook "extreme security measures” moeten nemen om haar gebruikers te beschermen. Wij als hosting provider committeren onszelf er toe de data van onze gebruikers op iedere voor ons mogelijke wijze te beschermen. Wij zullen de data van onze gebruikers niet verkopen of andersinds overhandigen. De staat mag daarom van mening zijn dat wij terrorisme ondersteunen, maar de enige terreur die wij kunnen zien in bovengenoemde zaken is die van arbitraire repressie jegens mensen die niet vrijwillig hun priveleven bloot willen geven.

[1]: https://directa.cat/actualitat/pandora-empresonada
[2]: https://directa.cat/jutge-gomez-bermudez-envia-preso-set-de-onze-persone...
[3]: http://einstellung.so36.net/en/1363
[4]: http://antirep2008.org/?p=14&lang=en