PUSCII na 8 jaar weer terug op oude plek.

Primary tabs

De vrije internetwerkplaats PUSCII zal voor een weekend lang de deuren weer openen op haar oude stek in Utrecht, in de UBICA panden in Utrecht. Net zoals tien jaar geleden is de ruimte publiek toegankelijk voor iedereen die geinteresseerd is in vrije software, hergebruik van afgedankte techniek, zelfbouw van computers en randapparatuur en de strijd voor een open en vrije samenleving zonder censuur en overheidsbemoeienis. PUSCII, een van de vroegere pioniers rondom het concept open werkplaatsen en hackerspaces zal dit weekend samenwerken met jongere collega's, zoals NURDspace uit Wageningen. Zij zullen zondag 17 februari een weggeefmarkt organiseren. Iedereen is dan welkom om overtollige hardware te brengen en op te halen, zodat deze weer een nuttige bestemming kan krijgen. Hiernaast staan op het programma het hele weekend lang doorlopende workshops rondom audio- en videostreaming, electronica-solderen, 'retro computing' en een aantal presentaties en ronde-tafel gesprekken rondom de thema's hackerspaces en vrijheid van informatie. Inloop is gratis, donaties zijn welkom. PUSCII is een vrijwilligerscollectief dat zich sinds 1999 bezig houdt met het faciliteren van diverse projecten rondom het thema vrijheid van meningsuiting en het verspreiden van kennis en informatie. Tot op 2005 werd dit onder andere gedaan vanuit een fysieke ruimte, die verschillende dagen per week open voor iedereen was. Sindsdien worden deze activiteiten vooral online voortgezet door onder andere hosting aan te bieden voor verschillende maatschappelijke projecten. Centraal hierin staat het idee dat informatie en kennis geen commercieel verhandelbare goederen horen te zijn. Adres: Ubica, Ganzenmarkt 26, Utrecht Zaterdag 16 februari van 13:00 tot 24:00 Zondag 17 februari van 12:00 tot 19:00 website: https://www.puscii.nl