[PERSBERICHT] Politie wil alsnog internetcensuur toepassen bij aankondigingen van feesten.

Primary tabs

"Agent dreigt hoster zonder vordering." Donderdagavond 27 september heeft de politie Utrecht de webhoster van Bikefest 2012 opgebeld, met het dreigement dat de website offline gehaald moest worden. De agent, die belde om zeven uur 's avonds, vertelde een formele vordering te hebben hiervoor, aangezien er op de website opgeroepen zou worden tot het verstoren van de openbare orde. Toch is deze vordering niet doorgezet. Bikefest is een evenement rond duurzaamheid, fietsen en 'Do It Yourself'-klussen. Deze vierde editie zou voor het eerst in Utrecht georganiseerd worden. De vorige edities, in Scheveningen en Amsterdam, hebben nimmer tot overlast geleid. Laat staan verstoring van de openbare orde. Vrijdag heeft de gemeente Utrecht een brief bezorgd bij de locatie waar Bikefest georganiseerd wordt. Dit schrijven meldt dat het pand voor ééń uur vrijdagmiddag ontruimd moet worden wegens brandgevaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit daadwerkelijk de reden is. Het betreft namelijk een loods met een stabiele constructie van staal en beton. Er zijn voldoende vluchtwegen en blusmiddelen, de noodzaak voor acute ontruiming is dus niet aanwezig. De werkelijke reden lijkt eerder bij het verbieden van Bikefest 2012 te liggen. Dat de aangekondigde ontruiming en de aanzegging aan de hoster, PUSCII te Utrecht, gelijktijdig gebeuren is opvallend te noemen. Volgens de hoster zet de politie hiermee een stap richting verdergaande internetcensuur. De directe aanleiding hiervoor zijn de gebeurtenissen in Haren eerder deze maand. Diverse politieorganisaties hebben toen aangegeven graag zonder rechterlijke toetsing websites en informatie op het internet te willen verwijderen. De landelijke politiek heeft direct aangegeven hier niets voor te voelen. Toch probeert de politie de site van Bikefest 2012 offline te halen door PUSCII onder druk te zetten. Er is echter nooit een officiële vordering gezien door de hoster. De politie lijkt met bluf informatie offline te halen. Dit gebeurde eerder dit voorjaar ook. De site Squat.net moest een poster offline halen en Indymedia werd gesommeerd om een foto van een politie-agent offline te halen. Beide keren werd er vooraf flink gebluft door de politie. Deze methode wordt vaker toegepast door politie en overheid, en is vaak succesvol omdat hosters geen tijd of ervaring hebben om hier tegen in verweer te komen. Dit is de hoofdreden waarom PUSCII elke keer als er wordt gedreigd direct met dit nieuws naar buiten treedt, of de openbaarheid zoekt PUSCII is een klein collectief dat begon als een vrij internetcafé en hackspace met als doel om internet beschikbaar te maken voor iedereen, onafhankelijk van hun budget en inkomen. Inmiddels is PUSCII uit hun fysieke ruimte overgestapt naar de hosting, waar ze een plek bieden op het internet voor gelijkgestemden. PUSCII streeft naar een open internet dat toegankelijk is voor iedereen zonder dat ze beperkt worden in hun meningsuitingen of begluurd door diverse organisaties, overheden of individuen. Site van Bikefest: http://diybikefest.puscii.nl/

Comments

"Police threatens websitehost without court order."

Thursdayevening, september 27th, the Utrecht police called the hoster facilitating the Bikefest 2012 website. In this call the hoster was put under pressure to take the site offline. The officer mentioned he had a court order to take the site down as it was calling out to disturb the peace. No such order was ever shown.

Bikefest is an event focused on durability, bicycles and 'Do It Yourself' bikerepair and maintenance. The fourth edition of this event was planned to be held in Utrecht for the first time. Previous editions in Scheveningen and Amsterdam have never led to any troubles, nor did they disturb the peace.

On friday the municipality of Utrecht sent a letter to the location where Bikefest was to be held. Herein it orders the eviction of the building, based on firesafety regulations. It seems unlikely this is the true reason, as the building is a stable construction of steel and concrete, has many escape routes and has several extinguishers placed throughout the building. This does not constitute a severe threat that would require immediate eviction. In reality, it seems much more plausible the eviction is used as a means to prohibit Bikefest 2012 from happening.

It is remarkable that the announced eviction and the threats to the hoster, PUSCII in Utrecht, happened at the same time. According to the hoster the police is making an extra move towards an extreme form of internetcensorship. The direct reason can probably be found with the events in the small town of Haren earlier this month. In reply several police-organisations expressed a desire to be able to take down websites or other online information without court order. Dutch politicians however made immediately clear they would refuse to cooperate in such actions.

Nevertheless, the police tried taking down the Bikefest 2012 website anyway, by applying pressure to PUSCII. The hoster however never received a formal ordinance. It seems that the police is bluffing to take information offline. This happened earlier this year as well when the site squat.net had to take down a pamphlet and when Indymedia was ordered to take down a picture of a police-officer. In both cases there was a considerable amount of bluffing before any court orders were shown.

These methods are increasingly being applied by the dutch police and government and they are often successful as many hosters do not have the time or experience to counteract police bullying. This is the main reason why PUSCII always publishes about these incidents whenever a similar situation occurs.

PUSCII is a small collective that started as a free internetworkplace and hackerspace with the goal to make internet available to everyone, independant of their budget or income. These days PUSCII no longer has a physical space, but instead does hosting to provide a space on the internet for likeminded people. PUSCII strives for an open internet that is accessible for everyone without limitations in their free speech or without being snooped upon by a diversity of organisations, governments or individuals.

Bikefest 2012 website:
http://diybikefest.puscii.nl/