internetvrijheid

TA3M recordings

Better late then never and we didn't manage to catch everything, but here are some files that may give you an impression of the last TA3M evening in the ACU, Utrecht:

Newsflash
Slides

 

12 september: Info-avond "Big Brother is Back"

De Kritische Studenten Utrecht organiseren een info-avond over NSA, privacy, veiligheid en internetvrijheid.
  • Datum: do 12 sep, 2013
  • Tijd: 19:30 - 22:00
  • Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

3 Spams for the price of 1

After another long day of building up a platform to create providers for encrypted mail (entre autres) it was time to abuse some substances to quieten parts of my brain, the news junkie part. Consume with me, in today's news, read elsewhere: Riseup, Lavabit, Calyx and Google. Democracy Now did a longer interview with both Ladar Levison from Lavabit and Nick from Calyx.

FBI inbeslagname van ECN server - Aanval op anonieme meningsuiting

Onderstaande is een vertaling van een statement van Riseup en May First: Afgelopen woensdag, 18 april, heeft de FBI een server in beslag genomen uit een serverpark in New York City gedeeld door Riseup Networks en May First/People Link. De in beslag genomen server werd beheerd door het European Counter Network (ECN), de oudste onafhankelijke ISP in Europa.

Online vrijheid; duiding enzo

Gezien de grote belangstelling waarin het thema recentelijk staat wil ik graag stilstaan bij wat we bedoelen met internetvrijheid. Internet lijkt een haast mythisch aura om zich heen te hebben als ware het een groot non-hierarchisch netwerk waarin iedereen openlijk en als gelijkwaardige met elkaar kan communiceren. Dat is vrij opmerkelijk voor een netwerk wat is ontstaan vanuit DARPA, een project van het amerikaans militair apparaat, en waarvan de infrastructuur nu vrijwel volledig in handen is van grote telco's.

Subscribe to RSS - internetvrijheid